Audyty energetyczne - projekt w gminie Skawina

Od lipca ubiegłego roku realizujemy pionierski projekt prowadzony przez gminę Skawina - w ramach programu Stop Smog! wykonujemy audyty energetyczne budynków jednorodzinnych na terenie tej gminy. Od lipca wykonaliśmy już audyty dla stu budynków, dla części z nich wybrany został Wykonawca robót i niebawem rozpoczną się prace termomodernizacyjne. Projekt skierowany jest do najuboższych mieszkańców gminy. Często osoby te korzystają ze starych kotłów sprzed ponad 20 lat lub posiadają piece kaflowe/ piecokuchnie, zdarza się, że nie mają bieżącej wody w domu czy toalety.. Cieszymy się, że jesteśmy częścią tego przedsięwzięcia i małymi kroczkami możemy zmienić życie tych osób na choć trochę lepsze i ułatwić im funkcjonowanie (m. in. poprzez montaż kotłów gazowych, ocieplenie budynku, wykonanie instalacji ogrzewania czy ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i inne prace termomodernizacyjne).