audyty efektywności energetycznej

Wykonujemy audyty energetyczne oraz audyty efektywności energetycznej na potrzeby pozyskania przez Klientów finansowania ze źródeł zewnętrznych, funduszy unijnych oraz programów krajowych. Do tej pory wszystkie wykonane przez nas opracowania, złożone przez Klientów w celu pozyskania środków zewnętrznych otrzymały pozytywną opinię, a projekty wykonane na ich podstawie zostały zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania.

Audyt energetyczny stanowi podstawę do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych z funduszy środowiskowych i programów strukturalnych, takich jak:

 • programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • programy Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • regionalne programy operacyjne,
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 • system białych certyfikatów.

Audyty obejmują wszystkie elementy, instalacje i urządzenia w budynkach związane ze zużyciem energii:

 • przegrody zewnętrzne (ściany, dachy, stropodachy),
 • okna,
 • instalacje grzewcze,
 • instalacje wentylacyjne,
 • instalacje klimatyzacyjne,
 • instalacje ciepłej wody użytkowej,
 • oświetlenie,
 • dźwigi osobowe i towarowe,
 • zastosowanie wszelkich dostępnych źródeł odnawialnych (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, instalacje do spalania biomasy i inne dostępnie lokalnie odnawialne źródła energii),
 • zastosowanie układów odzysku ciepła odpadowego,

zastosowanie niekonwencjonalnych źródeł energii i chłodu (kogeneracja i poligeneracja).

Zobacz także