Audyty energetyczne i remontowe

×

Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w _menu_load_objects() (linia 579 z /home/asigcompko/www/includes/menu.inc).

Wykonujemy audyty energetyczne i remontowe obiektów budowlanych: domów jednorodzinnych, domów wielorodzinnych, hal, obiektów użyteczności publicznej i innych.

Audyt energetyczny jest opracowaniem, które określa zakres oraz parametry techniczne
i ekonomiczne przedsięwzięć termomodernizacyjnych, zmierzających do ograniczenia zużycia energii cieplnej.  Audytor wskazuje rozwiązanie optymalne, przede wszystkim pod kątem kosztów realizacji przedsięwzięcia oraz uzyskania maksymalnych oszczędności energii.

Audyt obejmuje wszystkie instalacje i urządzenia w budynku związane ze zużyciem energii:

 • przegrody zewnętrzne (ściany, dachy, stropodachy),
 • okna,
 • instalacje grzewcze,
 • instalacje wentylacyjne,
 • instalacje klimatyzacyjne,
 • instalacje ciepłej wody użytkowej,
 • zastosowanie wszelkich dostępnych źródeł odnawialnych (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, instalacje do spalania biomasy i inne dostępnie lokalnie odnawialne źródła energii),

Audyt remontowy określa zakres i parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, które stanowią później założenia do projektu budowlanego. O przyznanie premii remontowej mogą ubiegać się właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie nastąpiło przed 14.08.1961 r.

Szczegółowe zakresy audytów określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego.

Audyty energetyczne i remontowe składają się z następujących części:

 • karta audytu energetycznego, sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu; karta zawiera najważniejsze informacje odnośnie budynku, parametry energetyczne przed i po termomodernizacji.
 • Wykaz wykorzystanych dokumentów i danych źródłowych, wytyczne i uwagi inwestora, możliwości finansowe inwestora
 • Inwentaryzacja techniczno-budowlana, zawierająca ogólne dane techniczne, opis konstrukcji, technologii, nazwę systemu, niezbędne wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe, opis techniczny elementów budynku, charakterystykę energetyczną budynku, zapotrzebowanie na moc cieplną, zużycie energii, charakterystyki instalacji wewnętrznych: ciepłej wody użytkowej, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji
 • Wykaz wybranych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wraz z określeniem ich opłacalności: nakładem kosztów i czasem zwrotu inwestycji
 • Zestawienie wybranych usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych zgodnie z algorytmem opłacalności
 • Wybór optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z uproszczonymi kosztorysami według sporządzonych wcześniej kalkulacji
 • Opis techniczny, niezbędne szkice, przedmiar robót wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji

W audycie remontowym znajdują się dodatkowe informacje, takie jak:

 • Roboty remontowe wraz z kosztami poszczególnych prac, zawierające wskaźnik kosztu przedsięwzięcia, stanowiący stosunek kosztu remontu, przypadający na 1m2 powierzchni użytkowej do ceny 1m2 ustalanej do obliczenia premii gwarancyjnej. Stosunek powinien mieścić się w granicach 0,15 do 0,70.
 • Uzasadnienie wybranych kosztów robót remontowych

Zestawienie danych i wskaźników dotyczących przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i remontowego, uzasadniających spełnienie wymagań zawartych w ustawie oraz wymagania nieprzekroczenia zadeklarowanej przez inwestora wartości środków własnych i kredytu.

Zobacz także