Audyty energetyczne przedsiębiorstw

×

Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w _menu_load_objects() (linia 579 z /home/asigcompko/www/includes/menu.inc).

Wykonujemy obowiązkowe audyty energetyczne przedsiębiorstw zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Obowiązek wykonania audytu został nałożony na duże przedsiębiorstwa, czyli podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które w dwóch ostatnich latach obrotowych (licząc osobno dla każdego roku) przekroczył w którymkolwiek z nich:

 • zatrudnienie co najmniej 250 osób, lub
 • osiągnięcie obrotu przekraczającego równowartość 50 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu jednego z tych lat przekroczyły równowartość 43 mln euro.

Ustawodawca wyznaczył termin wykonania audytów do 30 września 2017 r.

Zakres audytu obejmuje szczegółową analizę zużycia energii w przedsiębiorstwie, opis procesów technologicznych i instalacji pomocniczych, charakterystykę transportu, identyfikację obszarów, w których występują największe straty energii oraz propozycje możliwości poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie. Zakres opracowania każdorazowo jest ustalany bezpośrednio z Klientem.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. audyt energetyczny jest procedurą, mającą na celu uzyskanie odpowiedniej wiedzy o zużyciu energii przez dany budynek lub zespół budynków, instalację przemysłową, handlową lub usługę oraz określenie, w jaki sposób i w jakiej ilości możliwe jest uzyskanie opłacalnej oszczędności energii. Audyt energetyczny należy przeprowadzić na podstawie aktualnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych, dotyczących zużycia energii lub zapotrzebowania na moc. Postawę audytu stanowi przegląd aktualnego zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, instalacjach przemysłowych oraz transporcie. Audyt powinien opierać się na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołów budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na prostym okresie zwrotu nakładów inwestycyjnych (SPBT).

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadza podmiot niezależny, posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe w realizacji podobnych audytów lub eksperci przedsiębiorcy, nie będący bezpośrednio zaangażowani z audytową działalność tego przedsiębiorcy.

Za brak wykonanego audytu w ustawie z dnia 20 maja 2016 o efektywności energetycznej przewidziano kary w wysokości nie większej niż 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Z wykonania obowiązkowego audytu energetycznego przedsiębiorstwa raz na cztery lata zwolnione są przedsiębiorstwa posiadające system zarządzania energią, określony w Polskiej Normie; przedsiębiorstwa posiadające system zarządzania środowiskowego, zgodnie z art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221//2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audyty we Wspólnocie pod warunkiem, że w ramach wymienionego wyżej systemu w przedsiębiorstwie przeprowadzono audyt energetyczny.

W roku 2017 wykonaliśmy audyty energetyczne takich przedsiębiorstw jak: Regionalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie, Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych, Urbis Sp. z o.o., Administracja Domów Miejskich w Bydgoszczy i inne.

 

 

Wykonujemy także audyty energetyczne oraz audyty efektywności energetycznej na potrzeby pozyskania przez Klientów finansowania ze źródeł zewnętrznych, funduszy unijnych oraz programów krajowych. Do tej pory wszystkie wykonane przez nas opracowania, złożone przez Klientów w celu pozyskania środków zewnętrznych otrzymały pozytywną opinię, a projekty wykonane na ich podstawie zostały zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania.

Audyt energetyczny stanowi podstawę do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych z funduszy środowiskowych i programów strukturalnych, takich jak:

 • programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • programy Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • regionalne programy operacyjne,
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
 • system białych certyfikatów.

Audyty obejmują wszystkie elementy, instalacje i urządzenia w budynkach związane ze zużyciem energii:

 • przegrody zewnętrzne (ściany, dachy, stropodachy),
 • okna,
 • instalacje grzewcze,
 • instalacje wentylacyjne,
 • instalacje klimatyzacyjne,
 • instalacje ciepłej wody użytkowej,
 • oświetlenie,
 • dźwigi osobowe i towarowe,
 • zastosowanie wszelkich dostępnych źródeł odnawialnych (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, instalacje do spalania biomasy i inne dostępnie lokalnie odnawialne źródła energii),
 • zastosowanie układów odzysku ciepła odpadowego,
 • zastosowanie niekonwencjonalnych źródeł energii i chłodu (kogeneracja i poligeneracja).

 

Zapraszamy do współpracy!

 

Zobacz także