Świadectwa charakterystyki energetycznej

×

Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w _menu_load_objects() (linia 579 z /home/asigcompko/www/includes/menu.inc).

Wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej dla domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych, lokali mieszkalnych i użytkowych, budynków użyteczności publicznej i innych.

Zgodnie z Ustawą z dn. 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charaktyrystyce energetycznej budynków oraz ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2022 r. poz. 2206) od dnia 28. kwietnia 2023 r. każdy zbywca budynku, części budynku lub lokalu będzie zobowiązany przekazać nabywcy świadectwo charakterystyki energetycznej przy sporządzaniu akty notarialnego umowy zbycia prawa własności albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Fakt przekazania świadectwa zostanie odnotowany w akcie notarialnym. 
W przypadku wynajmu nieruchomości konieczne jest przekazanie wynajmującemu kopii świadectwa charakterystyki energetycznej.

Świadectwo jest dokumentem ważnym 10 lat, określającym zapotrzebowanie energetyczne budynku lub lokalu, niezbędne do zaspokojenia potrzeb związanych z jego użytkowaniem (tj. zużycie energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji oraz oświetlenie pomieszczeń). Świadectwo nie jest sporządzane na podstawie realnego zużycia energii – tu brane są pod uwagę cechy stałe obiektu, wynikające z jego konstrukcji, przeznaczenia, standardu oraz zastosowanych systemów instalacyjnych.

Świadectwo energetyczne budynku/ lokalu mieszkalnego zawiera następujące informacje:

  • podstawowe dane dotyczące budynku oraz obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, energię końcową i energię użytkową (na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylację, klimatyzację, oświetlenie) wraz ze wskaźnikami porównawczymi (wymagania techniczne WT 2017 określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).
  • Propozycje możliwych usprawnień, zmniejszających zużycie energii w obiekcie/ lokalu
  • Charakterystykę techniczno – użytkową obiektu

Korzyści z posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej:

  • określenie obecnego zużycia energii wraz z kosztami eksploatacji budynku/ lokalu
  • określenie sposobów zmniejszenia zużycia energii, związanej z użytkowaniem obiektu/ lokalu
  • propozycje usprawnień zmniejszających zapotrzebowanie na energię końcową

Za sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej odpowiada właściciel budynku. Dokument ten powinien zostać przedstawiony nabywcy/ najemcy budynku lub lokalu. Świadectwo należy wykonać po upływie 10 lat od poprzedniego świadectwa lub jeżeli przeprowadzana była termomodernizacja (ocieplenie obiektu, wymiana okien, wymiana drzwi, wymiana instalacji c.o. lub c.w.u., montaż systemu klimatyzacji / wentylacji mechanicznej).

Obecnie współpracujemy z wieloma spółdzielniami mieszkaniowymi w całej Polsce i wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej budynków oraz lokali mieszkalnych w ramach podpisanych umów, a także osobom prywatnym.

Czas wykonania świadectwa wynosi około 7 dni.

Zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 697 960 663

Zobacz także