uproszczone audyty energetyczne

Zajmujemy się wykonywaniem uproszczonych audytów energetycznych dla budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, stanowiących podstawę do uzyskania dofinansowania do termomodernizacji i wymiany źródła ciepła w ramach środków krajowych, np. za pośrednictwem Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej. Posiadamy duże doświadczenie w wykonywaniu audytów energetycznych oraz zajmujemy się doradztwem technicznym w zakresie indywidualnych rozwiązań.

 

Zapraszamy do kontaktu. 

Zobacz także