Inwentaryzacje

Inwentaryzacje indywidualnych źródeł ciepła
W ubiegłym roku zajmowaliśmy się wykonywaniem inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie wybranych gmin w województwie mazowieckim, m. in. dla gminy Mokobody, Dobre, Gielniów, Goworowo, Wiskitki oraz dla miasta Sokołów Podlaski.
Zgodnie z projektem programu ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego, obowiązek wykonania inwentaryzacji lub jej aktualizacji mają wszystkie samorządy gminne z terenu województwa mazowieckiego. 
Podstawowym celem inwentaryzacji jest zlokalizowanie wszystkich źródeł niskiej emisji, w których spalanie odbywa się w nieefektywny sposób, spalany jest najczęściej węgiel o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych, węgiel brunatny, drewno, jak również niejednokrotnie odpady z gospodarstw domowych, które odpowiedzialne są za przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego.