Inwentaryzacje

Inwentaryzacje indywidualnych źródeł ciepła
Obecnie zajmujemy się wykonywaniem inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie wybranych gmin w województwie mazowieckim, m. in. dla gminy Mokobody, Dobre, Gielniów, Goworowo, Wiskitki oraz dla miasta Sokołów Podlaski.
Zgodnie z projektem programu ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego, obowiązek wykonania inwentaryzacji lub jej aktualizacji mają wszystkie samorządy gminne z terenu województwa mazowieckiego. 
Podstawowym celem inwentaryzacji jest zlokalizowanie wszystkich źródeł niskiej emisji, w których spalanie odbywa się w nieefektywny sposób, spalany jest najczęściej węgiel o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych, węgiel brunatny, drewno, jak również niejednokrotnie odpady z gospodarstw domowych, które odpowiedzialne są za przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego.
Nasi ankieterzy działają już w terenie, jeżeli ktoś z Panstwa był nieobecny lub z uwagi na koronawirusa obawia się bezpośredniego kontaktu, zapraszamy do wypełnienia ankiet w formie online:
 
Gmina Dobre:
https://s.survgo.com/5737otttrzmr
 
Gmina Gielniów:
https://s.survgo.com/7chyyx3gnx8m
 
Gmina Goworowo:
https://s.survgo.com/19ofe8rs000i
 
Miasto Sokołów Podlaski:
https://s.survgo.com/25fmtu1e7oik
 
Gmina Wiskitki:
https://s.survgo.com/1wrmq375neej
 
 
 
 
Zachęcamy do wypełnienia ankiet online, możliwy jest także kontakt telefoniczny z naszym pracownikiem, który przeprowadzi wywiad: 695 115 822