Wyniki konkursu RPO Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że projekty termomodernizacji, opierające się na wykonanych przez nas audytach energetycznych obiektów użyteczności publicznej w Ostródzie, otrzymały  pozytywną opinię i dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ramach poddziałania 4.3.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.  Serdecznie gratulujemy!!!